SÄKERHETSKONSULT INOM FYSISK SÄKERHET

Se vår företagspresentation:

Projsec AB är en säkerhetskonsult med inriktning på fysisk säkerhet, tillsammans har vi lång erfarenhet i säkerhetsbranschen. Våra säkerhetskonsulter är väl insatta i de lagar, regler, standarder, normer och föreskrifter som krävs av myndigheter och försäkringsbolag samt övriga kravställare. Vi arbetar helt oberoende av leverantörer och med en aktiv omvärldsbevakning ger detta oss en unik bredd inom säkerhetsområdet.

Med vår kunskap och långa erfarenhet bidrar vi med att trygga och säkra fastigheter samt dess omgivning så att man minimerar risken för intrång och våld.

Genom att vara med i starten av en nybyggnads eller ombyggnadsprocess så kan vi tillsammans med fastighetens intressenter föreslå lösningar som kan integreras med övriga installationer.

En förstudie och systemhandling som definierar kraven från samtliga kravställare underlättar projekteringen för arkitekter, elkonsulter och övriga entreprenörer.

Att sedan få hjälp med samordningen under säkerhetsentreprenaden är både kostnads och tidsbesparande.

Efter en utförd entreprenad medverkar vi gärna i besiktningen av entreprenaden för att säkerställa uppställda mål och krav.

 

Läs mer om våra säkerhetstjänster.

Läs mer om varför du ska anlita en säkerhetskonsult

Några av våra certifieringar och utbildningar

  • Behörig Ingenjör Inbrottslarm

  • Behörig Ingenjör CCTV

  • Mästarbrev låssmedsyrket

  • Gesällbrev låssmedsyrket

  • Diplomerad säkerhetschef

  • Projektledare komplexa säkerhetssystem

  • Säkerhetskoordinator

  • BIMeye Door Manager

  • dRofus

  • CAD/Revit

0
Antal kunder
0
Pågående projekt
0
Avslutade projekt

Uppdaterat 2020-11-30

Besök oss