Projsec AB – Säkerhetskonsult inom fysisk säkerhet 2018-02-19T15:00:12+00:00

SÄKERHETS-KONSULT INOM FYSISK SÄKERHET

Hänglås - Fysisk säkerhet

Projsec AB är ett konsultföretag med inriktning på fysisk säkerhet, tillsammans har vi lång erfarenhet i säkerhetsbranschen. Våra säkerhetskonsulter är väl insatta i de lagar, regler, standarder, normer och föreskrifter som krävs av myndigheter och försäkringsbolag samt övriga kravställare. Vi arbetar helt oberoende av leverantörer och med en aktiv omvärldsbevakning ger detta oss en unik bredd inom säkerhetsområdet.

Med vår kunskap och långa erfarenhet bidrar vi med att trygga och säkra fastigheter samt dess omgivning så att man minimerar risken för intrång och våld.

Genom att vara med i starten av en nybyggnads eller ombyggnadsprocess så kan vi tillsammans med fastighetens intressenter föreslå lösningar som kan integreras med övriga installationer.

En förstudie och systemhandling som definierar kraven från samtliga kravställare underlättar projekteringen för arkitekter, elkonsulter och övriga entreprenörer.

Att sedan få hjälp med samordningen under säkerhetsentreprenaden är både kostnads och tidsbesparande.

Efter en utförd entreprenad medverkar vi gärna i besiktningen av entreprenaden för att säkerställa uppställda mål och krav.

Några av våra certifieringar och utbildningar

  • Behörig Ingenjör Inbrottslarm

  • Behörig Ingenjör CCTV

  • Mästarbrev låssmedsyrket

  • Gesällbrev låssmedsyrket

  • Diplomerad säkerhetschef

  • Projektledare komplexa säkerhetssystem

  • Säkerhetskoordinator

  • BIMeye Door Manager

  • dRofus

  • CAD/Revit

0
Antal kunder
0
Pågående projekt
0
Avslutade projekt

Möt våra kollegor

Henrik Good
Henrik GoodVD/Säkerhetskonsult
08-545 899 81
henrik.good@projsec.se
Jürgen Ehrler
Jürgen EhrlerSäkerhetskonsult
08-545 899 83
jurgen.ehrler@projsec.se
Mathias Fredlund
Mathias FredlundSäkerhetskonsult
08-545 899 82
mathias.fredlund@projsec.se
Karin Brundin
Karin BrundinSäkerhetskonsult
08-545 899 84
karin.brundin@projsec.se
Lars Granqvist
Lars GranqvistSäkerhetskonsult
08-545 899 85
lars.granqvist@projsec.se
Tommy Sköld
Tommy SköldSäkerhetskonsult
08-545 899 86
tommy.skold@projsec.se
Felix Bäcklin
Felix BäcklinSäkerhetskonsult
08-545 899 87
felix.backlin@projsec.se
Claes Kindgren
Claes KindgrenSäkerhetskonsult
08-545 899 88
claes.kindgren@projsec.se
Sven Bergström
Sven BergströmSäkerhetskonsult
070-716 14 62
sven.bergstrom@projsec.se
Martin Larsson
Martin LarssonSäkerhetskonsult
08-545 899 89
martin.larsson@projsec.se
Jonas Hagy
Jonas HagySäkerhetskonsult
070-874 90 19
jonas.hagy@projsec.se
Lina Johansson
Lina JohanssonSäkerhetskonsult
072-968 33 06
lina.johansson@projsec.se
Michael Öster
Michael ÖsterSäkerhetskonsult
070-851 81 13
michael.oster@projsec.se
John Elgmark
John ElgmarkSäkerhetskonsult
070-830 49 28
john.elgmark@projsec.se
Viktor Soriano
Viktor SorianoSäkerhetskonsult
073-329 60 78
viktor.soriano@projsec.se
Ari Olsson
Ari OlssonSäkerhetskonsult
073-329 60 79
ari.olsson@projsec.se
Orhan Danho
Orhan DanhoSäkerhetskonsult
070-995 91 54
orhan.danho@projsec.se
Börjar 2018-03-12
Börjar 2018-03-12Säkerhetskonsult
Börjar 2018-03-12
Börjar 2018-03-12Säkerhetskonsult

Besök oss