Vår affärsidé

Projsecs affärsidé - logga södra station

Från vår bas i Stockholm med regionkontor i SYD och MITT arbetar vi rikstäckande och internationellt med säkerhetsfrågor mot såväl myndigheter som företag och privatpersoner.

Med hårt arbete och ett stort engagemang har vi blivit en framstående aktör inom området fysisk säkerhet, samtidigt som vi strävar efter att behålla fördelarna av att vara ett litet företag.

Vi arbetar helt oberoende av leverantörer och med en aktiv omvärldsbevakning är vi ständigt uppdaterade på såväl lagar och regler som på marknadens utveckling för att kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva säkerhetslösningarna.

Flera av medarbetarna utbildar kontinuerligt andra aktörer inom branschen om normer, regelverk, upphandlingsförfaranden och projektledning inom säkerhetsområdet.

Vi har ett unikt utbildningscenter där fysiska provningar av inbrottsskyddande produkter kan testas och utvärderas.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta oss