Efterlyst torsdagen den 18/3 2021

  I ett inslag på Efterlyst sökte Polisen tips gällande tre misstänkta anlagda bränder på Norrmalm och Östermalm i Stockholm. Bränderna inträffade mellan kl. 06,00–07,30. Tidsintervallet för bränderna gör att misstanke finns om att samma gärningsman ligger bakom alla tre bränder. Vid ett brandtillfälle fångas den misstänkte gärningsmannen på en filmsekvens från bostadsrättsföreningens övervakningskamera. Filmsekvensen [...]

Projsec reviderar SSF’s bok Praktisk säkerhet.

Projsecs Tommy Sköld har medverkat till den senaste revisionen av SSFs bok Praktisk säkerhet som är på 100 sidor och är vanligt förekommande i säkerhetsutbildningar. Boken är en praktiskt inriktad handledning för dig som arbetar i en verksamhet med att bygga upp och upprätthålla ett fullgott skydd. Boken används även som kursdokumentation för SSFs grundläggande [...]

Tommy Sköld pratar säkerhet i magasinet Inrikes

"Säkerhetskonsulten är ofta spindeln i nätet. Om man till exempel bygger om en lokal måste man ta hänsyn till ventilation, el och brandskydd när man bygger säkerhetslösningen. Eftersom alla främst ser till sina egna expertområden blir det ofta vi som samlar ihop de andras kravställningar." Läs om när Projsecs Tommy Sköld pratar säkerhet i magsinet [...]

Tommy Sköld talade om säkerhet på Swesecs delbranschförening SEM Groups Höstmöte

Tommy Sköld talade säkerhet på Höstmötet, som arrangerades av Swesecs delbranschförening SEM Groups. Det här var hans budskap. • försvåra inbrott och bortförande av stöldgods • göra det mer riskabelt att begår brott • minska lönsamheten av brott • öka tryggheten Läs mer om Höstmötet

Projsec i sammarbete med Skanska i Chopin-projektet på Nya Karolinska

"I samarbete med Skanska har Henrik Good från Projsec anpassat Door Manager efter projektet för att kunna effektivisera inköp, produktion samt relationsskedet med drift och underhåll, vilket kommer att resultera i reducerade kostnader både under och efter projektet för såväl entreprenörer som förvaltare." Läs mer om projektet här Läs mer från BIMeye [...]

Till toppen