gdpr general data protection regulationNär du som kund önskar information från oss eller beställer en tjänst hos oss, uppger du företagets kontaktuppgifter och uppgifter till kontaktperson. I samband med detta godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Med ditt samtycke kan dina uppgifter i förekommande fall lämnas till någon av våra underkonsulter.

Vi behandlar dina uppgifter enligt bestämmelserna i GDPR, EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Uppgifterna lämnas inte vidare till andra företag, vare sig för marknadsföring eller i annat syfte.

Du har rätt att få den information vi registrerat om dig och ditt företag. Om den är felaktig, ofullständigt eller irrelevant kan du begära att den rättas eller tas bort. Kontakta oss då gärna vi e-post.

Vi sparar dina uppgifter så länge vi har en kundrelation och ett avtal, sen tar vi bort dem ur våra register.