I ett inslag på Efterlyst sökte Polisen tips gällande tre misstänkta anlagda bränder på Norrmalm och Östermalm i Stockholm. Bränderna inträffade mellan kl. 06,00–07,30.

Tidsintervallet för bränderna gör att misstanke finns om att samma gärningsman ligger bakom alla tre bränder.

Vid ett brandtillfälle fångas den misstänkte gärningsmannen på en filmsekvens från bostadsrättsföreningens övervakningskamera. Filmsekvensen ger mycket bra bilder på den misstänkte och hans agerande vilket resulterar i att man kan binda personen till just den händelsen. Personen är med anledning av det misstänkt för grov skadegörelse och mordbrand.

Bostadsrättsföreningen är en kund till Projsec AB och har, efter en tidigare genomförd säkerhetsbesiktning, vidtagit ett antal av Projsec AB rekommenderade säkerhetshöjande åtgärder, bland annat att investera i en CCTV-anläggning.

 

Åtgärden resulterade att Polisen nu har mycket goda förutsättningar att gripa den misstänkte gärningsmannen då filmsekvenserna tydligt visar hans klädsel, ansikte och agerande vid brandtillfället.

Övervakningskamera