Skanska BIMeye Chopin”I samarbete med Skanska har Henrik Good från Projsec anpassat Door Manager efter projektet för att kunna effektivisera inköp, produktion samt relationsskedet med drift och underhåll, vilket kommer att resultera i reducerade kostnader både under och efter projektet för såväl entreprenörer som förvaltare.”

Läs mer om projektet här

Läs mer från BIMeye