Trygghet tema på höstmöteTommy Sköld talade säkerhet på Höstmötet, som arrangerades av Swesecs delbranschförening SEM Groups. Det här var hans budskap.

• försvåra inbrott och bortförande av stöldgods
• göra det mer riskabelt att begår brott
• minska lönsamheten av brott
• öka tryggheten

Läs mer om Höstmötet