Igår slutfördes den senaste upplagan av ”FYSISKT SKYDD FÖR BYGGNADER OCH LOKALER – TEORI & PRAKTIK” för 10 deltagare från en av våra kunder. Projsec’s utvärdering av kursen gav snittbetyget 4.7 på en 1 till 5-gradig skala. I utvärderingen kompletterades betygssättningen med kommentarer som: “Hade höga förväntningar som uppfylldes.” “Bra att få testa på olika säkerhetsnivåer och förståelse för egenskaper.” “Mycket bra dag, vi hade säkert kunnat hålla på i flera dagar. Bra med illustrativa övningar för förståelsen.”

Nästa veckas kurs är fullsatt men vi planerar för nya datum.

Mer information på https://lnkd.in/erEAHwT

Intresseanmälan kan skickas till

Kursledare Tommy Sköld