Igår slutfördes den senaste upplagan av ”FYSISKT SKYDD FÖR BYGGNADER OCH LOKALER – TEORI & PRAKTIK” med 11 deltagare från olika delar av säkerhets och fastighetsbranschen.

Projsecs utvärdering av kursen gav snittbetyget 4.6 på en 1 till 5-gradig skala. I utvärderingen kompletterades betygssättningen med kommentarer som:

“Mycket tydligt och informativt, bra att ta praktikdel i samband med teori.”

“Ger en känsla av materialen istället för att läsa och YouTub:a produkterna – Oersättligt!”

“Kan vara längre tidsmässigt, mycket på en dag annars en av de bästa kurser jag gått!”

Nästa kursstart 12:e Februari 2019. Mer information på https://www.projsec.se/utbildning/