Skanska Chopin

”Inga dörrar kasserades under projektet!”

Första dagen efter semestern med positiv feedback från vår beställare på Skanska för uppdrag Chopin, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Kortfakta:
En sjukhusbyggnad som har en bruttoarea på cirka 29 000 kvadratmeter med 886 dörrar. Byggnaden innehåller operationssalar, sterilcentral, rum för interventionell verksamhet samt rum för röntgenundersökningar och tillhörande stödutrymmen.

Projsec AB var delaktiga i hela projekterings- och byggnadsskedet. Dörrbeslagning utfördes med Door Manager och följdes upp med löpande granskningar av tillverkningsritningar och orderbekräftelser.

För att slutprodukten ska blir korrekt krävs det ett gemensamt ansvar och samordning mellan samtliga faser, från start till mål.