• Kontorsansvarig (10 års erfarenhet)
  • Verksamhetsansvarig Projsec Academy (10 års erfarenhet) 
  • Säkerhetskonsult med inriktning på upphandling & kravställning (10 års erfarenhet) 
  • Projektledare/installationssamordnare fysisk säkerhet (10 års erfarenhet) 
  • Säkerhetskonsult/projektledare fysisk säkerhet (5 års erfarenhet) 
  • Projektör inom el & tele (2 års erfarenhet) 
  • Projektör lås & dörrbeslagning (2 års erfarenhet)