Nyheter2019-06-19T11:00:35+02:00

Ett växande säkerhetskonsultföretag inom fysisk säkerhet

Ny kollega

Orhan Danho kommer senast från Certego där han har arbetat som projektör, projektledare och arbetsledare för säkerhetssystem. Har 13 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Orhan har [...]

Ny kollega!

Idag började Viktor Soriano efter godkänd examen från Företagsuniversitets YH-utbildning Säkerhets-och trygghetskoordinator. Han har tidigare arbetat som installatör av säkerhetssystem i 6 år. Till exempel [...]

Nya tjänster

Kontorsansvarig (10 års erfarenhet) Verksamhetsansvarig Projsec Academy (10 års erfarenhet)  Säkerhetskonsult med inriktning på upphandling & kravställning (10 års erfarenhet)  Projektledare/installationssamordnare fysisk säkerhet (10 års [...]

Ny kollega!

Ari Olsson kommer från Certego där han arbetade som projektledare och projektör mekanik. Ari har 10 års erfarenhet av branschen. Han kommer att arbeta som [...]

Vi har flyttat

Vi har flyttat HK till Swedenborgsgatan 20A. Lokalen är inne i Södra station, huvudentrén som vetter mot Medborgarplatsen.

Verksamheten expanderar!

Idag börjar John Elgmark hos oss. Han är utbildad säkerhetskoordinator från Företagsuniversitetet och arbetat som säkerhetskonsult med inriktning på projektering av fysisk säkerhet. Spetskompetens inom [...]

BIMEye Door Manager-projekt

Uppmärksammas i ett av de projekten som man använder BIMEye Door Manager. Kollegan Martin Larsson gör ett otroligt bra arbete med projekteringen i och runt [...]

Verksamheten expanderar!

Verksamheten expanderar! Idag började Michael Öster hos oss. Han har ett förflutet från försvarsmakten som militärpolis med huvudinriktning på personskydd. Arbetat både nationellt och internationellt. [...]

Verksamheten expanderar!

Idag började Lina Johansson hos oss. Hon har ett förflutet från Corells Lås, Farsta lås och Nacka lås & larm. Lina kommer att arbeta med [...]

Projsec anställer Jonas Hagy

Projsec anställer Jonas Hagy, utbildad Säkerhetskoordinator. Arbetar som säkerhetskonsult och konstruktör inom fysisk säkerhet. Erfarenhet av hela byggprocessen från programhandling till förvaltningsskede samt spetskompetens inom [...]

Verksamheten expanderar!

Claes Kindgren börjar hos oss 2016-05-23. Han kommer närmast från Nacka Lås & Larm där han varit ansvarig för el-avdelningen. Har 23 års förflutet inom [...]

Nytt projekt!

Att vara behjälplig med systemhandling för fysisk säkerhet gällande fastighet i centrala Stockholm Totalt 42 000 kvm , fastigheten innehåller ca 10 000 kvm butiksyta [...]

Ny kollega

Vi hälsar vår nya kollega Felix Bäcklin välkommen. Erfarenhet från kriminalvården och utbildar sig till säkerhetskoordinator på företagsuniversitetet.

Vi anställer!

Tillbaka efter semestern och redan trött på din nuvarande tjänst? PROJSEC expanderar och behöver förstärkning inom området fysisk säkerhet. Spetskompetens i följande turordning: dörrmiljöer, projektledning, [...]

Nytt uppdrag

Nytt uppdrag från EBG besiktningsgruppen. Delaktig som sakkunnig under besiktningar av dörrmiljöer.