Nyheter2019-06-19T11:00:35+02:00

Ett växande säkerhetskonsultföretag inom fysisk säkerhet

Verksamheten expanderar!

Idag började Lina Johansson hos oss. Hon har ett förflutet från Corells Lås, Farsta lås och Nacka lås & larm. Lina kommer att arbeta med [...]

Projsec anställer Jonas Hagy

Projsec anställer Jonas Hagy, utbildad Säkerhetskoordinator. Arbetar som säkerhetskonsult och konstruktör inom fysisk säkerhet. Erfarenhet av hela byggprocessen från programhandling till förvaltningsskede samt spetskompetens inom [...]

Verksamheten expanderar!

Claes Kindgren börjar hos oss 2016-05-23. Han kommer närmast från Nacka Lås & Larm där han varit ansvarig för el-avdelningen. Har 23 års förflutet inom [...]

Nytt projekt!

Att vara behjälplig med systemhandling för fysisk säkerhet gällande fastighet i centrala Stockholm Totalt 42 000 kvm , fastigheten innehåller ca 10 000 kvm butiksyta [...]

Ny kollega

Vi hälsar vår nya kollega Felix Bäcklin välkommen. Erfarenhet från kriminalvården och utbildar sig till säkerhetskoordinator på företagsuniversitetet.

Vi anställer!

Tillbaka efter semestern och redan trött på din nuvarande tjänst? PROJSEC expanderar och behöver förstärkning inom området fysisk säkerhet. Spetskompetens i följande turordning: dörrmiljöer, projektledning, [...]

Nytt uppdrag

Nytt uppdrag från EBG besiktningsgruppen. Delaktig som sakkunnig under besiktningar av dörrmiljöer.

Nu har Peter Asplund börjat

Nu har vår nya medarbetare Peter Asplund börjat. Han kommer närmast från Tyréns AB där han var handläggare och konstruktör inom tele, kommunikation och säkerhet. [...]

Ny medarbetare

2015-04-08 börjar ytterligare en nya medarbetare på Projsec. En mycket erfaren konsult med gedigen kunskap från installationsledet, stor erfarenhet inom CAD (brand- och säkerhetssystem) samt [...]

Nu har Lars Granqvist börjat på Projsec

Nu har vår nya kollega Lars Granqvist börjat på Projsec. Lars har en lång erfarenhet inom fysisk säkerhet med spetskompetens inom projektering av lås och [...]

Nytt avtal med IN3PRENÖR

Nytt avtal med IN3PRENÖR. Som säkerhetskonsult vara behjälpliga med projektstöd inom fysisk säkerhet för Stockholms Hamnars nya passagerarterminalen i Värtahamnen.

Ny medarbetare på Projsec

2015-03-02 börjar vår nya medarbetare på Projsec. Gedigen erfarenhet inom fysisk säkerhet och spetskompetens inom beslagning av dörrmiljöer. Ett stort plus är att personen har [...]

Nytt projekt!

Vi har fått ett avtal med IN3PRENÖR som säkerhetskonsult inbegripande bashusprojektering samt dörrbeslagning för ett större kontorshus om 35 000 kvm. Vi tackar för förtroendet.

ASIS seminarium

Henrik Good och Mathias Fredlund deltog på ASIS seminarium gällande "Vilka krav ställs på en hot- och riskbedömning vid olika slags hot och förföljelser?" Föreläsaren [...]

Henrik Good deltog i ett säkerhetsseminarium

Henrik Good deltog i ett säkerhetsseminarium med två föreläsare på Casino Cosmopol för diplomerade säkerhetschefer Rein Lellep, säkerhetschefen på Casino Cosmopol Sthlm föreläste om spelansvar [...]

Till toppen