Tommy Sköld Dörrmästare.

Glasbranschföreningen håller i utbildningen Teoretisk Dörrmästare. Under de två kommande dagarna är Projsecs Tommy Sköld och Glascentrums glasexpert och VD Jörgen Häll föreläsare på utbildningen.

Kursen vänder sig till företagsledare, säljare, inköpare och projektörer som arbetar mot byggherrar, arkitekter, konstruktörer som har några års erfarenhet från branschen. Kursen ingår som ett krav för att företaget ska kunna bli Diplomerad Dörrmästare.

Deltagarna får en genomgång av krav som ställs på ett dörrparti i olika författningssamlingar, standarder, normer och anvisningar samt hur kraven kan uppfyllas. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor.

Projsec, Glasbranschföreningen, Diplomerad Dörrmästare.