SBSC cert

SBSC cert

Idag kom beskedet att Projsecs säkerhetskonsult Claes Kindgren förnyar sitt SBSCs certifikat SSF 1016 för Behörig ingenjör inbrottslarm.

SBF 1016 intygar att innehavaren har den kunskap som krävs och uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarms-området.

Ett stort grattis till Claes!