AW Trygg & Säker 22Avslutar sista programrådsmötet för Trygg & Säker 2022 med en AW.
Kommer att bli ett grymt program som berör flera intressanta områden. Kollegan Tommy SköldProjsec AB kommer återigen föreläsa om ett högaktuellt ämne.

Urban Nilsson Adina Samuelsson Trygg och Säker Hexanova Media Group AB

https://tryggochsäker.se