Projsec Syd

1 april öppnar Projsec AB SYD. Kontoret ligger i Spaces Epic på Nordenskiöldsgatan 11, Malmö.

Här kommer Fahd Askander och Åke Almqvist arbeta med förstudier, projekteringar, inventering, upphandling av lås & beslag, dörrmiljöer, säkerhetssystem m.m.

Skicka spontanansökningar till henrik.good@projsec.se om ni kan bidra med erfarenhet, kompetens och stort kontaktnät.