Linn JohanssonProjsec har idag nöjet att välkomna Linn Johansson; examinerad Säkerhet- och trygghetskoordinator från Företagsuniversitetet, till oss på Projsec.

Linn Johansson har en bakgrund av olika roller inom detaljhandeln. Utifrån tidigare roller har hon arbetat med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor både operativt och strategiskt. Hon har även varit med att implementera och säkerställa efterlevnad av säkerhetsarbetet för att skapa förutsättningar till säkerhetskulturen.

Linn kommer arbeta med Systematiskt Säkerhets-, Arbetsmiljö-, och Brandskyddsarbete och stödja företag i upprättande av rutiner och standarder, samt utbilda personal för att öka säkerhetskulturen.