Projsecs Tommy Sköld håller i seminarium på Skydd 2018.

Angriparens metoder vid inbrott stämmer ofta inte överens med de provningsmetoder som beskrivs i standarder och normer för inbrottsskydd. Är de krav för tekniska åtgärder som ställs i normer och standarder för intrångsskydd tillräckliga? Finns incitament för att förhöja det tekniska skyddet genom egna ambitioner?

Frågor och svar när Projsec håller i seminariet ”Ska vi nöja oss med normativa krav för inbrottsskydd?” på Skydd 2018.

Talare: Tommy Sköld, Projektledare, Projsec AB

Tommy Sköld Skydd 2018

Tommy Sköld