Projsec reviderar SSF’s bok Praktisk säkerhet.

 SSF Praktisk säkerhet

Tommy Sköld, ProjsecProjsecs Tommy Sköld har medverkat till den senaste revisionen av SSFs bok Praktisk säkerhet som är på 100 sidor och är vanligt förekommande i säkerhetsutbildningar.

Boken är en praktiskt inriktad handledning för dig som arbetar i en verksamhet med att bygga upp och upprätthålla ett fullgott skydd. Boken används även som kursdokumentation för SSFs grundläggande säkerhetsutbildningar.

Projsec AB, SSF, Praktisk säkerhet

2018-10-03T12:55:57+00:00