SSF Praktisk säkerhet

Tommy Sköld, ProjsecProjsecs Tommy Sköld har medverkat till den senaste revisionen av SSFs bok Praktisk säkerhet som är på 100 sidor och är vanligt förekommande i säkerhetsutbildningar.

Boken är en praktiskt inriktad handledning för dig som arbetar i en verksamhet med att bygga upp och upprätthålla ett fullgott skydd. Boken används även som kursdokumentation för SSFs grundläggande säkerhetsutbildningar.

Projsec AB, SSF, Praktisk säkerhet