Under de senaste veckorna har Projsec bistått ytterligare ett företag vid en anbudsutvärdering för en kommande CCTV-installation. Vi genomförde en granskning av de inkomna anbuden för att senare upprätta och ställa kompletterande frågor till respektive anbudsgivare.

Med hjälp av dessa frågor kunde vi tydligt se hur vissa av leverantörerna, genom kryphål i anbuden skulle fakturera betydligt mer än självaste anbudet för att kunna leverera en full funktion på anläggningen enligt kundens önskemål.

I detta fall hade kunden riskerat att få betala mycket mer än de anbuden egentligen sa, men med hjälp av vår granskning lyckades vi täppa till de kryphål som gick och avvisa de anbud som helt enkelt inte uppfyllde kundens förväntningar.

Läs mer om vad vi kan göra för er vid ett anbudsförfarande.