Verksamheten expanderar!

Idag började Michael Öster hos oss.

Han har ett förflutet från försvarsmakten som militärpolis med huvudinriktning på personskydd. Arbetat både nationellt och internationellt. Nyexaminerad som säkerhetskoordinator från företagsuniversitetet samt diplomerad säkerhetssamordnare. Michael kommer främst att arbeta med analyser och utbildningar.