Vi har flyttat

Vi har flyttat HK till Swedenborgsgatan 20A.

Lokalen är inne i Södra station, huvudentrén som vetter mot Medborgarplatsen.

2017-06-04T20:28:00+00:00