Vi har flyttat HK till Swedenborgsgatan 20A.

Lokalen är inne i Södra station, huvudentrén som vetter mot Medborgarplatsen.