Projsec AB – Konsultföretag inom fysisk säkerhet

Projsec AB är ett konsultföretag med inriktning på fysisk säkerhet. Företaget grundades år 2014 och hade då fyra anställda. Sedan dess har vi utvecklats snabbt och är idag 24 stycken anställda med olika specialistkompetenser.

Från vår bas i Stockholm med regionkontor i SYD och MITT arbetar vi rikstäckande med säkerhetsfrågor mot såväl myndigheter som företag och privatpersoner. Med hårt arbete och ett stort engagemang har vi blivit en framstående aktör inom området fysisk säkerhet, samtidigt som vi strävar efter att behålla fördelarna av att vara ett litet företag. Vi arbetar helt oberoende av leverantörer och med en aktiv omvärldsbevakning är vi ständigt uppdaterade på såväl lagar och regler som på marknadens utveckling för att kunna erbjuda våra kunder de mest effektiva säkerhetslösningarna. Flera av medarbetarna utbildar kontinuerligt andra aktörer inom branschen om normer, regelverk, upphandlingsförfaranden och projektledning inom säkerhetsområdet.

Några av våra specialområden är:

Några av de certifieringar och utbildningar som Projsec medarbetare innehar:

  • Behörig Ingenjör Inbrottslarm
  • Behörig Ingenjör CCTV
  • Mästarbrev låssmedsyrket
  • Gesällbrev låssmedsyrket
  • Diplomerad säkerhetschef
  • Projektledare komplexa säkerhetssystem
  • Säkerhetskoordinator
  • BIMeye Door Manager

Vi utför tjänster inom alla kundsegment. Vi är gärna med från början i en nybyggnads- eller ombyggnadsprocess
eftersom vi då tillsammans med fastighetens intressenter kan föreslå lösningar som kan integreras med övriga
installationer. Vi gör förstudier, program- och systemhandlingar som definierar kraven från samtliga kravställare vilket
underlättar projekteringen för arkitekter, el-konsulter och övriga entreprenörer. Under hela säkerhetsentreprenaden
kan vi fungera som samordnare, något som besparar kunden både tid och pengar. Efter en utförd entreprenad
medverkar vi gärna i besiktningen av entreprenaden för att säkerställa att samtliga krav och mål har uppnåtts.
Vi sätter stort värde på kundfokus, ärlighet och integritet. Som ett relativt litet företag är det oerhört viktigt för oss att
leverera effektiva och ändamålsenliga lösningar som underlättar kundens verksamhet. Det ska inte bara se bra ut på
pappret, det ska fungera i det dagliga arbetet och leva upp till både myndighets- och försäkringskrav samt kundens
önskemål.

Läs mer om våra tjänster.

Projsec AB konsultföretag inom fysisk säkerhet - kontoret Stockholm
Kontakta oss