Projsecs projekt inom hotell & restaurang.

Sergelhuset

Hotell Forrest Arlanda

  • Uppdrag: Säkerhetskonsult
  • Byggherre: Swedavia AB
  • Kund: Skanska Sverige AB
  • Arkitekt: BAU AB
  • Plats: Arlanda
  • Illustration: BAU AB