Högrisk & hotbild

Kunder med specifikt säkerhetsbehov relaterat till arbetet/verksamheten eller en tillfälligt ökad hotbild på grund av yttre omständigheter.

Vi hjälper:

 • Företag och verksamheter som hanterar höga värden, exempelvis kontanter, ädelmetaller som guld eller silver, exklusiva klockor, konst eller annat stöldbegärligt gods.
 • Offentliga personer, personer verksamma inom rättsväsendet eller personer verksamma i  publika och framgångsrika företag bör göra en riskanalys avseende säkerheten kring sin egen person, sin arbetsplats och bostaden med familjen i fokus.
 • Företag, organisationer eller andra verksamheter som tillfälligt utsätts för påfrestningar, negativ uppmärksamhet i media eller av annan anledning belastas med negativ publicitet.

Tjänsteutbud:

 • Nulägesanalyser
 • Dimensionering av hotbilder och skyddsnivåer.
 • Projektering av mekaniska intrångsskydd.
 • Inbrott
 • Beskjutning
 • Tryckvåg
 • Fordonsbarriärer
 • Projektering av tekniska säkerhetssystem.
 • Upphandling och anbudsutvärdering.
 • Konstruktionsritningar och underlag för upphandling eller inköp.
 • Projektledning vid installation.
 • Besiktning av pågående och slutförda installationer.
 • Planering och framtagande av verksamhetsanpassade säkerhetsrutiner.
Projektering inom säkerhet, säkerhetsprojektering
Kontakta oss