Projektering

Projektering inom säkerhet

Zonritningar

Av dessa ritningar framgår visuellt vem som får röra sig i respektive yta,
det kan röra sig om hyresgäster, underhållspersonal, kunder, bud etc.

Funktionsritningar

I dessa ritningar finns symboler för en enkel överblick av funktionen i
respektive dörrmiljö, här redovisas också visuellt om dörren skall ha dörrautomatik,
kortläsare, magnetkontakt, nattlås osv.

Säkerhetsgränser

Dessa ritningar visar vilka väggar och omslutnings ytor som skall vara
utförda enligt skyddsklass, detta kan redovisa att en yta behöver förses med glas enligt
viss skyddsnivå eller om en vägg behöver vara förstärkt för att uppnå ställda krav. Av
ritningen framgår också vilken sida av väggen som behöver vara skyddad.

Beslagskort

Dessa beslagskort redovisar på detaljnivå vilka beslag som skall monteras och förberedas
för i respektive dörr för att uppfylla försäkringskrav och myndighetskrav.

Säkerhetssystem

Säkerhetsprojektering av tele- och säkerhetssystem.

  • Inbrottslarm
  • Passagessystem
  • CCTV
Projektering inom säkerhet, säkerhetsprojektering
Kontakta oss