Säkerhetsbesiktning och säkerhetsinventering

En säkerhetsbesiktning/säkerhetsinventering är det första steget för att ta reda på vilken insats som behövs, varesig det är tekniska system eller utbildningar. Genom att anlita oss för en säkerhetsbesiktning/säkerhetsinventering försäkrar ni er om att ni får den hjälpen ni behöver för att känna er trygga och säkra.

Tjänsten kan innehålla

  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Kontroll av tekniska säkerhetssystem
  • Kontroll av utrymningsvägar
  • Kontroll av tillgänglighet och frångänglighet
  • Kontroll av den byggnadstekniska säkerheten
  • Kontroll av den organisatoriska säkerheten
  • Kontroll av säkerhetsadministrationen
Besiktning Säkerhet Säkerhetsbesiktning
Kontakta oss