Utbildning2019-02-19T14:32:19+00:00

Fysiskt skydd för byggnader och lokaler – Teori & Praktik

Fysiskt skydd för byggnader och lokaler – Teori & Praktik

Äntligen slår vi upp portarna för vårt unika utbildningscenter där fysiska provningar av inbrottsskyddande produkter blir en del av programmen

På säkerhetsmarknaden finns en rad aktörer som erbjuder teoretiska utbildningar i fysisk säkerhet, ofta baserade på de normer och produktstandarder som finns inom området.

Projsec erbjuder nu en helt unik utbildning där normativa krav i teori varvas med fysiska angrepp. Det möjlighet till ökad förståelse mellan inbrottsskyddande produkters egenskaper, byggkrav och de krav som till exempel försäkringsbolag och myndigheter kan ställa på en verksamhet men även det egna skyddsbehovet.

Provningar som kan utföras i den nya lokalen är t.ex. angrepp mot olika typer av dörrar, väggkonstruktioner, glastyper och låsenheter. Syftet är att kursdeltagarna ska få djupare kunskaper om vilket skydd som kan vara den bästa för just dem, sett ur bland annat ekonomiskt och byggtekniskt perspektiv.

För att i möjligaste mån efterlikna de provningar som ligger till grund för certifiering så har motsvarande verktygsuppsättningar inskaffats. Vi har även kompletterat med verktyg som är aktuella i moderna angreppsmetoder.

Fysiskt skydd för byggnader och lokaler – Teori & Praktik

Heldagsutbildning

Kurstillfällen:

 • 16:e april 2019
 • 7:e maj 2019

Målgrupp: Kravställare och beslutsfattare

Pris: 10 800 kr exkl. moms/deltagare

Urvalsprövning kan ske

Max 12 deltagare per kurstillfälle

Kursmaterial och lunch ingår

Exempel på kursinnehåll:

3 timmar teori

 • Teori -”Hur blir det i verkligheten”
 • Normativa krav
 • Svenska och europeiska standarder
 • Myndighetskrav
 • Konflikter inom kravställning
 • Avsteg

4 timmar angrepp på produkter

 • Dörrar
 • Glas
 • Glasförstärkningar
 • Låsenheter
 • Brytförstärkningar
 • Inbrottskyddande produkter
 • Säkerhetshöjande åtgärder med larm