Fysiskt skydd för byggnader och lokaler – Teori & Praktik

Äntligen slår vi upp portarna för vårt unika utbildningscenter där fysiska provningar av inbrottsskyddande produkter blir en del av programmen

På säkerhetsmarknaden finns en rad aktörer som erbjuder teoretiska utbildningar i fysisk säkerhet, ofta baserade på de normer och produktstandarder som finns inom området.

Projsec erbjuder nu en helt unik utbildning där normativa krav i teori varvas med fysiska angrepp. Det möjlighet till ökad förståelse mellan inbrottsskyddande produkters egenskaper, byggkrav och de krav som till exempel försäkringsbolag och myndigheter kan ställa på en verksamhet men även det egna skyddsbehovet.

Provningar som kan utföras i den nya lokalen är t.ex. angrepp mot olika typer av dörrar, väggkonstruktioner, glastyper och låsenheter. Syftet är att kursdeltagarna ska få djupare kunskaper om vilket skydd som kan vara den bästa för just dem, sett ur bland annat ekonomiskt och byggtekniskt perspektiv.

För att i möjligaste mån efterlikna de provningar som ligger till grund för certifiering så har motsvarande verktygsuppsättningar inskaffats. Vi har även kompletterat med verktyg som är aktuella i moderna angreppsmetoder.

Fysiskt skydd för byggnader och lokaler – Teori & Praktik

Heldagsutbildning

Målgrupp: Kravställare och beslutsfattare.

Pris: 6 500 kr exkl. moms/deltagare.

Urvalsprövning kan ske.

Max 14 deltagare per kurstillfälle.
Vid färre än 10 deltagare flyttas kurstillfället.

Kursmaterial och lunch ingår.

Köp en företagsanpassad utbildning, max 12 deltagare: 70 000kr.

Exempel på kursinnehåll:

3 timmar teori

 • Teori -”Hur blir det i verkligheten”
 • Normativa krav
 • Svenska och europeiska standarder
 • Myndighetskrav
 • Konflikter inom kravställning
 • Avsteg

4 timmar angrepp på produkter

 • Dörrar
 • Glas
 • Glasförstärkningar
 • Låsenheter
 • Brytförstärkningar
 • Inbrottskyddande produkter
 • Säkerhetshöjande åtgärder med larm

Säkerhetstekniker – larm, passer och CCTV

Anmälan och info

Säkerhetstekniker

 • Ett snabbspår till säkerhetsbranschen
 • Ellära, mätteknik, installation och inkoppling
 • Normer och standarder inom inbrottslarm, CCTV och elektromekaniska låsanläggningar

Genom ett unikt samarbete mellan Projsec, SäkerhetsBranschen och Företagsuniversitetet erbjuds nu utbildningen Säkerhetstekniker – lås, passer och CCTV, en utbildning på 160 timmar, ungefär fyra veckor på heltid, med både teori och praktik samt diplomering.

Utbildningen genomförs i Projsecs lokaler på Södermalm i Stockholm och passar alla som vill arbeta med säkerhetsteknik i en bransch där efterfrågan är mycket hög.

Kursens innehåll omfattar bland annat:

 • Ellära
 • Mätteknik
 • Inkopplingsövningar
 • Installationsteknik
 • Produktkunskap
 • En genomgång av SSF-normerna och europastandarder
 • En grundlig genomgång av normen SSF 130 utgåva 8 med fokus på larmklasserna
 • En grundlig genomgång av normen SSF 1060 utgåva 3 med fokus på risk och behovsanalys
 • En genomgång av normen elektromekanisk låsanläggning normen SSF 210
 • Grundläggande produktkunskap av ingående produkter i en säkerhetsanläggning
 • Praktiska övningar av projekteringar med olika förutsättningar och krav

Vecka 1

Introduktion och omvärldsbevakning

 • presentation deltagare, bakgrund och erfarenhet
 • egna mål och förväntningar
 • presentation av kursens innehåll, tider och tester
 • omvärldsbevakning i branschen: företag/aktörer, kompetensefterfrågan, löner
 • behov och efterfrågan av säkerhetslösningar i framtiden
 • lagar och branschkrav
 • konkurrensen och uppköp

Ellära/svagström

 • ström
 • resistans
 • energi
 • effekt
 • Ohms lag

Mätteknik

 • olika typer av mätinstrument
 • mätteknik
 • teori och övningar

Inkoppling

 • seriekoppling
 • parallellkoppling

Delprov

Vecka 2

Lagar, normer och standarder inom säkerhetsområdet

 • lagstiftning larmlagen
 • europeiska standarder, SS-EN 50131-1-serien
 • svenska normer SSF 130, SSF 210, SSF 200
 • CCTV SSF 1060

Produktkunskap

 • centralutrustning
 • förbikopplare
 • detektorer
 • strömförsörjning

Vecka 3

Projektering SSF 130 och SSF 210

 • larmklasser 1 till 4
 • detektorplaceringar
 • praktiska övningar

Projektering SSF 1060

 • risk- och behovsanalysen
 • ansökningar och tillstånd
 • kameraplaceringar
 • dokumentation
 • övningar

Delprov

Vecka 4

Installationsteknik

 • kabeltyper
 • kabelförläggning på vägg, stege och rör
 • inkoppling 10-pars plintfärger
 • inkoppling av kopplingsdosor
 • montage av detektorer
 • inkoppling av olika detektorer
 • montage av centralutrustning
 • inkoppling av centralutrustning

Delprov teori och praktiskt

Examination och diplomering

Infoblad

Säkerhetstekniker infoblad

Deltagare

Utbildningen är för dig som vill in i säkerhetsbranschen som säkerhetstekniker. Du jobbar eller har utbildning inom området data/teknik eller erfarenhet från bevakningsområdet. Utbildningen kan även bekostas av arbetsgivare som vill satsa på att få in medarbetare med gedigna kunskaper snabbt!

Mål

Kursens mål är att ge följande kunskaper:

 • normer och standarder inom inbrottslarm och CCTV-området
 • normer och standarder inom området elektromekaniska låsanläggningar
 • de olika larmklassernas omfattning och uppbyggnad
 • om de produkter som används samt om användningsområden och funktioner
 • inkoppling och installationsteknik
 • kraven för anläggningsdokumentation

Krav

För antagning till kursen krävs:

 • grundläggande matematiska kunskaper på gymnasienivå
 • svenska i tal och skrift

Omfattning

Utbildningen är på totalt 160 timmar, det vill säga ungefär heltid i fyra veckor. Den omfattar både teori och praktiska övningar och ett antal delprov.

Diplomering

Du får ett utbildningsbevis/diplom efter godkänt examensprov, som både är teoretiskt och praktiskt.

Bokning och kursrådgivning

För ytterligare information och bokning, kontakta Henrik Good på 072- 506 99 01 eller henrik.good@projsec.se alternativt Lotta Eriksson på 076-947 93 65 eller e-post: lotta.eriksson@ foretagsuniversitetet.se