SÄKERHETSKONSULT INOM FYSISK SÄKERHET

Nedan finner du Projsecs engagemang i företag, föreningar och stiftelser:

Brandskyddsföreningen är ett forum för att driva och samordna ökad brandsäkerhet i samhället. Vi samlar engagerade personer från samhälle, näringsliv och akademi. 1800 företag har tecknat medlemskap. 

     • Medlem och delaktig i publikationer samt utbildningar

SSF Stöldskyddsföreningen är huvudman för Grannsamverkan som ger mätbar effekt på brottslighet i bostadsområden. SSF medverkar också i en rad påverkansgrupper, såväl nationellt som internationellt, för att driva frågor kring säkerhetsnivåer, standards etc. Runt om i landet arbetar våra fem lokalstyrelser, utifrån lokala problemställningar, ideellt med olika brottsförebyggande projekt. 

     • Medlem och delaktig i normarbete samt utbildningar

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med 505 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33.000 medarbetare. Föreningen samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige. 

     • Medlem

Qnet Qnet är en förening som samlar kvinnor i ledande befattningar inom säkerhet med ändamålet att skapa en samlingsplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. 

     • Sponsor

ASIS International är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet, med över 35 000 medlemmar i mer än 40 länder. ASIS International är inriktat på att öka effektiviteten och produktiviteten hos säkerhetspersonal genom att utveckla pedagogiska program och material som tar upp breda säkerhetsintressen och specifika säkerhetsämnesområden. 

     • Medlem

Security Advisory Board instiftades av tidningen Aktuell Säkerhet år 2003 för att stimulera, utveckla och informera om säkerhetsarbetet i Sverige. SAB består av representanter från branschens ledande företag och organisationer. Rådet träffas fyra gånger per år och diskuterar aktuella säkerhetsfrågor. 

     • Medlem

Företagsuniversitet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Företagsuniversitetet ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet och har som mål att leverera utbildning av högsta kvalitet, utbildning som ger praktiska och aktuella kunskaper som du kan använda direkt, dagen efter kurs.